Kopfbereich

Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation

Inhalt

Životopis

                                                 Prof. P E T E R   R O L L E R

 

        Narodil sa  7. 7. 1948  v Bratislave. V rokoch 1963 - 67 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave (odd. rezbárstva prof. L.Korkoš a  A.Drexler). V rokoch 1969 - 1975 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (odd. figurálneho sochárstva prof. J. Kostka, doc. A. Trizuljak, prof. J. Kulich). Od roku 1988 členom Združenia Gerulata. Od roku 1992 pedagogicky pôsobí na VŠVU od roku 1996 je docentom VŠVU a od 2009 profesorom na VŠVU. Je členom predsedníctva   Združenia Sympózium  Lindabrunn v Rakúsku. Zakladateľ a prezident NIPPON CLUBU (od roku 1990 do 1998). Venuje sa monumentálnej i komornej plastike, kresbe a grafike. Od roku 1976 vystavuje na  významných výstavách slovenského umenia doma i v zahraničí. Zúčastnil sa  vyše  40  medzinárodných sochárskych sympózií  po celom svete. Monumentálne diela Petra Rollera sú  na viacerých miestach na Slovensku i v zahraničí. Komornou tvorbou a kresbami je zastúpený  v zbierkových fondoch v galériách a v súkromných zbierkach na Slovensku i v zahraničí.