Kopfbereich

Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation

Inhalt

Životopis
 

Účasť na výstavách (výber)

Domáce

1976                 Výstava mladých, Bratislava

1977                 Výstava mladých, Bratislava

1978                 Celoslovenská členská výstava, Bratislava

1979                 Socha piešťanských parkov, Piešťany

  Celoslovenská výstava mladých, Bratislava, Praha, B. Bystrica

1980                 Socha piešťanských parkov, Piešťany

                          Tvorivosť práce, Bratislava

                          Stretnutie vedy a umenia, Nitra

1981                 Celoslovenská výstava kresby, Žilina

                          Detské hračky, Bratislava

1982                 Mladí bratislavskí výtvarníci, Bratislava

                          Slovenská medaila, Bratislava

1983                 Salón 83, Prešov

                          Celoslovenská výstava kresby, Žilina

1983                 Súčasná slovenská medaila, Kremnica

                          Archeologické pamiatky a súčasnosť, Bratislava

1984                 Súčasný portrét a zátišie, Bratislava

                          Minisalón, Praha

1985                 Prehliadka Čs.výtvarného umenia, Praha

                          Celoslovenská výstava kresby, Žilina

                          l.Trienále portrétnej tvorby, Liptovský Mikuláš

                          Súčasná československá komorná plastika, Trenčín

1986                 Sochársky salón 86, Prešov

                          Výzva, Brno

1987                 Park, Pezinok

                          Pamiatky a príroda, Bratislava

                          Čeloslovenská výstava kresby, Žilina

                          Sochárska škola prof.J.Kostku, Hodonín

1988                 Salón slovenských umelcov, Bratislava

                          Kresba a socha, Bratisla

1989                 Socha piešťanských parkov, Piešťany

                          Prešovský salón, Prešov

                          Bienále súčasnej čs. komornej plastiky, Trenčín

                          Gerulata, Rusovce

                          Čeloslovenská výstava kresby, Žilina

1990                 Duchovné iniciatívy, Bratislava

                          Hlas a protihlas, Bratislava

1991                 Grafika a plastika, Trenčí

                          Gerulata, Bratislava

                          Slovenská medaila, Bratislava

                          Bienále drobnej plastiky a kresby, Banská Štiavnica

1992                 Pocta Kolomanovi Sokolovi, Bratislava

                          Žena, Bratislava

1993                 Priestor“ Socha piešťanských parkov, Piešťany

1994                 Trienále drobnej plastiky a kresby, Banská Štiavnica

1995                 Výmena pozícií, Bratislava

                          Výber zo súčasného komorného sochárstva, Trenčín

                          Bronzová plastika Galanta ´95, Galanta

1996                 Gerulata v Galante, Galanta

                          J.Meliš,P.Roller- Grafika a kresba, Nitra

                          Gerulata, Liptovský Mikuláš

                          Umelci deťom, výročie Unicef, GMB, Bratislava

                          Bronz ´96, Galanta

1997                 GERULATA  PF´97, galéria Gerulata, Bratislava

  Socha, Zbierka I.Melicherčíka, Galéria M.A.Bazovského, Trenčín

                          Dolný Kubín

  Trienále drobnej plastiky a kresby, Banská Štiavnica, Trenčín

                          Stretnutie s umením I., Bratislava

                          Socha a objekt II., Kultúrne leto Bratislava

                          3 X Osrblie, Galéria Z, Bratislava

1998                 Gerulata PF´98, Galéria Gerulata, Bratislava

  Sochárske sympózium mladých tvorcov, Galéria T, Komárno

                          Socha a objekt, Kltúrne leto Bratislava

                          Umenie bez hraníc, radnica, Bratislava - Devínska N.Ves

                          Priatelia priateľom, Týždeň japonskej kultúry, Dom Kultúry

                          Bratislava

  Trenčín ´98, Výber zo súčasného slovenského sochárstva,

                          Galéria M.A.Bazovského, Trenčín

                          od A......po Z, Galéria Z, Bratislava

1999                 „Trenčín 98“,Súčasné slovenské sochárstvo,Galéria P.M. Bohúňa,

                          Liptovský Mikuláš

                          ...Spektíva, Oravská galéria, Dolný Kubín

                          Východoslovenská galéria Košice

                          Socha a objekt IV, Bratislava

                          Neviditeľná výstava, park Pezinok

                          Filmový festival Trenčianske Teplice

                          X. Gerulata, Galéria „Z“, Bratislava

                          PF. 2000, Slovenská národná galéria Bratislava

2000                 Pocta Strednej Európe I.,GMB, Bratislava

                          VI. Trienále drobnej plastiky a kresby, Banská Štiavnica

                          Socha a objekt V., Bratislava

                          20. storočie v slovenskom umení, SNG, Bratislava

2001                 Socha a objekt VI., Bratislava

                          Salón výtvarného umenia, Nitra

                          Výstava pedagógov VŠVU, Poprad, Martin

2002                                ZEM, GMB, Bratislava

  Nostalgia, Dom umenia, Bratislava

2003                 Sen štyroch sochárov o soche v meste, Martin

                          Tvary zeme, tvary umenia, Poprad

2004                 Hranice bez bariér, Bratislava