Kopfbereich

Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation

Inhalt

Hladanie Petrogramov

PETROGRAMY

 Image

Idea Petrogramov  Petra Rollera je už veľmi stará. Rovnako ako aj  schovávanie a rozmiesťovanie Petrogramov (Kameňov) do prírody je už dávna myšlienka. Na nápad použiť modernú technológiu nás priviedol dlhoročný kamarát, ktorý sa venuje Geocashingu. Tak mňa a otca napadlo spojiť staré s novou technológiou.

 

Celé to funguje tak, že pomocou GPS navigátora si zameriame polohu. Cez bežný GPS navigátor dosiahneme presnosť ±7m. Keď chcem spätne nájsť polohu zadám do GPS navigátora koordináty a on nás bude navigovať na presnú polohu.
Čo je vlastne GPS? Globálny polohový systém GPS (Global Positioning System) je družicový systém pre určovanie polohy a času na zemskom povrchu a v priľahlom priestore. Navigátor je schopný poskytovať tieto údaje nezávisle na počasí  24 hodín denne.